نوشته‌ها با برچسب: ارگونومی

نرمش های مناسب دست و مچ برای تایپیست‌ها: راهنمای جلوگیری از آسیب‌های دست

طبق آمار، هر سال بیشتراز 600 هزار کارگر و کارمند به دلیل آسیب‌های دست و بازو، مجبور می‌شوند کار خود را موقتاً ترک کنند. پرواضح است که بخش زیادی از این افراد را کاربران رایانه و تایپیست‌ها تشکیل می‌دهند. تایپیست‌ها بیشتر وقت خود را با تکرار حرکاتی مانند تایپ کردن … بیشتر بخوانید