ت ب ت ب تت بب تت بب

بت تب بت تب بت تب

تبت تتب بتبت تبتب تتتببب

درس یک

تصمیمت برای یادگیری تایپ سریع ده‌انگشتی تبریک اساسی دارد! قول می‌دهم پشیمان نشوی ;-)

به صفحه کلید رایانه‌ی خود نگاه کن. دو دکمه‌ی ت و ب زایده‌های کوچکی دارند. دیده بودیشان؟ این برجستگی‌ها برای این است که  بدون نگاه به صفحه‌کلید و با حس لامسه‌، این دو دکمه را پیدا کنی. حالا دستانت را مطابق شکل زیر روی صفحه کلید بگذار، به طوری که با انگشتان اشاره‌ی خود زایده‌های مربوط به دکمه حروف ت و ب را احساس کنی.

تحوه قرار دادن انگشت ها روی کیبورد

حالا ۸ دکمه مربوط به حروف ک، م، ن، ت و ب، ی، س، ش در زیر انگشتان تو هستند. چند بار دست خود را از صفحه کلید بردار و سعی کن بدون نگاه به صفحه کلید، و با کمک حس لامسه و آن دو زایده، انگشتان خود را روی این دکمه‌ها بگذاری.

بسیار خب! در درس اول دو حرف ت و ب و دکمه‌ی فاصله را تمرین خواهیم کرد. ت را با انگشت اشاره دست راست، ب را با انگشت اشاره‌ی دست چپ، و دکمه فاصله را با یکی از انگشتان شست، تایپ می‌کنیم. با شروع تمرین، باید حروفی را که می‌بینی، تایپ کنی. معطل چه هستی؟ دکمه فاصله را بزن و شروع کن!

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

تایپون؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام ، می‌توانی نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس ببینی و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشی.

ثبت نام کنید

نیاز به کیبورد فیزیکی

برای استفاده از درس‌ها، یک کیبورد فیزیکی به دستگاه خود وصل کنید و یا در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس typoon.ir بروید.

نحوه اتصال کیبورد به گوشی و تبلت