نی نی ین ین نی ین نن یی

بی بی تن تن بی تن بی تن

نی نی ین ین نی ین نن یی

تنب نینی بنب بیبی تینت نتینی

تن بینی بینی نبینی نبی بینی بنت نبینی

درس دو

در این درس دو حرف ن و ی را به همراه دو حرف قبلی تمرین می‌کنی. ن را با انگشت میانی دست راست و ی را با انگشت میانی دست چپ تایپ کن.

تحوه قرار دادن انگشت ها روی کیبورد

انگشتانت را سفت نگیر و دستانت را خیلی راحت روی صفحه کلید بگذار. حین تمرین به انگشتان خود و صفحه کلید نگاه نکن! البته می‌توانی به صفحه کلیدی که این زیر نمایش داده می‌شود، نگاه کنی. بهتر است هر درس را چند بار تکرار کنی.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

تایپون؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام ، می‌توانی نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس ببینی و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشی.

ثبت نام کنید

نیاز به کیبورد فیزیکی

برای استفاده از درس‌ها، یک کیبورد فیزیکی به دستگاه خود وصل کنید و یا در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس typoon.ir بروید.

نحوه اتصال کیبورد به گوشی و تبلت