تاتا بلبل تاتا بلبل

تلبا لابت اتلب بالت

ملت اتابک نسیان کلام

بابک با یک تانک بانک کشت

بلبلی بی لب لب بام است

اکتساب لاابالی شکست است

مستان بی میل نیستن لکن کم بالن

بسی کم مباش کمی بیش باش

کم کم ماست کاملا بست

درس پنج

۸ حرف مربوط به دکمه‌های خانه را در درس‌های گذشته تمرین کردیم. در درس‌های گذشته، جای انگشتان شما روی دکمه‌ها ثابت بودند؛ اما از این درس، می‌خواهیم انگشتان را روی دکمه‌ها به حرکت درآوریم.

در این درس، می‌خواهیم دو حرف ا و ل را با همراه حروف قبلی تمرین کنیم. ا را با انگشت اشاره‌ی دست راست و ل را با انگشت اشاره‌ی دست چپ تایپ می‌کنیم. یک اصل کلی وجود دارد: هر انگشتی که برای تایپ یک حرف دیگر از دکمه‌ی خانه خارج شود، باید پس از زدن دکمه‌ی مربوطه، به خانه برگردد. پس شما پس از تایپ حرف ا، باید انگشت اشاره‌ی دست راست را به خانه‌ی خود، یعنی دکمه‌ی ت برگردانید. و انگشت اشاره‌ی دست چپ نیز پس از تایپ حرف ل باید به خانه‌ی خود یعنی دکمه‌ی ب برگردد.

تحوه قرار دادن انگشت ها روی کیبورد

هنگام تایپ، دستان خود را منقبض نکنید و اجازه دهید دستان شما در حالت طبیعی خود باشند. آرام و با دقت تایپ کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

تایپون؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام ، می‌توانی نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس ببینی و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشی.

ثبت نام کنید

نیاز به کیبورد فیزیکی

برای استفاده از درس‌ها، یک کیبورد فیزیکی به دستگاه خود وصل کنید و یا در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس typoon.ir بروید.

نحوه اتصال کیبورد به گوشی و تبلت