ثٍ صٌ ثٍ صٌ ثٍ صٌ

رئوفٍ، کتابٍ، عاشقٍ

خدومٌ، شکورٌ، ضاحکٌ

مضافٌ الیه، مفعولٌ به

اُدخلوها بسلامٍ آمنین

سلامٌ علیکم

فی بحرٍ عمیقٍ

رجلٌ بقلبٍ عاشقٍ

رأیتُ طائراً فی سهلٍ وسیعٍ

لَمَعَ البرقُ مِن الطّورِ و ءانَستُ به

فلعلّی لکَ ءاتٍ بشهابٍ قبسٍ

درس سی و هشت

در این درس تایپ دو تنوین دیگر را تمرین خواهیم کرد.

دو زیر یا تنوین جر (ــٍـ)

هر هر دو صفحه کلید رایج و صفحه کلید استاندارد فارسی، دوزیر با گرفتن دکمه Shift راست و فشردن دکمه E (انگشت میانی دست چپ) تایپ می‌شود.

دو پیش یا تنوین ضم (ــٌـ)

هر هر دو صفحه کلید رایج و صفحه کلید استاندارد فارسی، دوپیش با گرفتن دکمه Shift راست و فشردن دکمه W (انگشت انگشتری دست چپ) تایپ می‌شود.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

تایپون؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام ، می‌توانی نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس ببینی و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشی.

ثبت نام کنید

نیاز به کیبورد فیزیکی

برای استفاده از درس‌ها، یک کیبورد فیزیکی به دستگاه خود وصل کنید و یا در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس typoon.ir بروید.

نحوه اتصال کیبورد به گوشی و تبلت