55545

455454

55656

656655

55456

654564

45654

665654

46566

654655

64544

465545

66645654546

64465654456

درس یکم

چه تصمیم خوبی که می‌خواهید تایپ سریع اعداد را بیاموزید! کسانی که با اعداد سر و کار دارند، ارزش تایپ سریع در بخش عددی صفحه کلید را به خوبی درک می‌کنند.

عدد 5 را در مرکز بخش اعداد صفحه کلید ببینید. یک برجستگی کوچک در آن وجود دارد. این برجستگی برای آن است که شما بتوانید بدون نگاه، عدد 5 را با حس لامسه خود پیدا کنید.

دقت کنید که Num Lock در صفحه کلیدتان روشن باشد. حال انگشت وسط دست راست خود را روی عدد 5 بگذارید و انگشت اشاره و انگشت انگشتری را نیز به ترتیب روی اعداد 4 و 6 قرار دهید. این موقعیت پیشفرض انگشتان شما روی صفحه اعداد است. شما باید به خاطر بسپارید که کدام انگشت شما روی کدام عدد است تا بدون نگاه به صفحه اعداد، بتوانید اعداد را تایپ کنید. با همین سه عدد، تمرین را شروع می‌کنیم. در صفحه اعداد دکمه فاصله نداریم. بنابراین، اعداد پشت سر هم خواهند بود.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

تایپون؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام ، می‌توانی نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس ببینی و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشی.

ثبت نام کنید

نیاز به کیبورد فیزیکی

برای استفاده از درس‌ها، یک کیبورد فیزیکی به دستگاه خود وصل کنید و یا در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس typoon.ir بروید.

نحوه اتصال کیبورد به گوشی و تبلت